Kontaktujte nás!

Kontakt - Jiří Štěrba

mobil: +420 608 824 718
email: info@jiristerba.cz

Kde nás najdete?

České Budějovice

Zahradní 370
373 61 Hrdějovice
Česká Republika

Projektování pozemních staveb

Projektová dokumentace ETICS

(kontaktních zateplovacích systémů)

Projekt zateplení zpravidla vychází z energetických bilančních výpočtů (např. energetický audit, průkaz ENB, energ.štítek obálky budovy, energ.studie) tak aby bylo dosaženo co nejefektivnější tloušťky zateplení. Projektová dokumantace poté přesně zajistí a vyřeší konkrétní rozmístění tepelných izolantů, vyřešení detailů, kotvení, barevné řešení apod. Dále definuje materiálové standardy, technologické postupy a kontroly. Na zákledě zpracované projektové dokumentace je možné provést výběrové řízení pro výběr dodavatele díla a vybrat z nabídek nejvhodnějšího dodavatele na základě kritérií investora.

Projektová dokumentace oprav střech

Projekt zpravidla vychází z předchozího průzkumu střechy případně ze zpracovaného odborného posudku střechy. Hlavním úkolem projektové dokumentace je vyřešit a předepsat především správné řešení všech detailů jak z hlediska hydroizolačního tak z hlediska tepelně-technického. Dále řeší materiálové řešení, zateplení, kotvení, hromosvodnou soustavu, apod. Dále definuje materiálové standardy, technologické postupy a kontroly. Na zákledě zpracované projektové dokumentace je možné provést výběrové řízení pro výběr dodavatele díla a vybrat z nabídek nejvhodnějšího dodavatele na základě kritérií investora.

Projekty pozemních staveb

Zaměřujeme se především na projekty jednoduchých staveb jako jsou např.:

  • Rodinné domy
  • Rekreační objekty
  • Garáže
  • Přístavby, rekonstrukce, atd.

Projektové dokumentace zpracováváme pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby.

Dokumentace stávajícího stavu

  • Zaměření a vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu budovy (pasportizace bodovy) v elektronické podobě.
  • Digitalizace projektové dokumentace (do formátů dwg, pdf).