Kontaktujte nás!

Kontakt - Jiří Štěrba

mobil: +420 608 824 718
email: info@jiristerba.cz

Kde nás najdete?

České Budějovice

Zahradní 370
373 61 Hrdějovice
Česká Republika

Průkaz energetické naročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB, PENB) je obdoba energetického štítku (a tak je také stále většinou nazýván), který známe z domácích spotřebičů. Průkazy ENB se zpracovávají podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (kterou je od 1.4.2013 nahrazena původní vyhl. 148/2007 Sb.) a jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné již od 1. 1. 2009. Povinnosti pro zpracování PENB vyplývající ze zákona 406/2000 Sb. jsou uvedeny níže.

 

Kdy je potřeba průkaz ENB:

 

A. Výstavba nové budovy nebo větší změna dokončené budovy (tzn. na více než 25 % celkové plochy obálky budovy)

 

B. Stávající budova užívaná orgánem veřejné moci 

  • nad 250 m2 

C. Prodej nebo pronájem

  • prodej nebo pronájem celé budovy 
  • prodej ucelené části budovy 
  • pronájem ucelené části budovy (bytu)

Kdy je potřeba průkaz ENB mimo povinnosti zákona 406/200 Sb.

Průkaz NEB je vyžadován zejména při žádosti o dotační tituly na snižování energetické náročnosti objektů (zateplování, výměna výplní otvorů) a případně na změnu zdroje vytápění.

  • Nová zelená úsporám (rodinné domy, bytové domy v Praze)
  • IROP (bytové domy mimo Prahu)
  • Kotlíková dotace (dle jednotlivých krajů)

 

Podklady potřebné pro zpracování průkazu ENB:

  • Formální údaje (kontaktní údaje vlastníka, adresa umístění objektu, č.parcely)
  • Projektová stavební dokumentace objektu (minimálně technická zpráva (stavební), půdorysy jednotlivých podlaží, min. 1 charakteristický řez) z které jsou patrné skladby obalových konstrukcí a parametry výplní utvorů (součinitel prostupu tepla oken - Uw a dveří Ud, případně jejich podrobný popis).
  • Projektová dokumentace technických zařízení budovy (technická zpráva vytápění a ohřevu teplé vody a technickou zprávu k systémům nuceného větrání nebo klimatizace (pokud jsou v objektu)). Případně podrobný popis systémů.

Cenové kalkulace průkazu ENB:

Formulář pro kalkulaci průkazu ENB - rodinný dům
Formulář pro kalkulaci průkazu ENB - bytový dům
Formulář pro kalkulaci průkazu ENB - ostatní typy domů