JIŘÍ ŠTĚRBA Energetické hodnocení budov

Průkazy energetické náročnosti budov - PENB
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Ing. Jiří Štěrba
  • Zahradní 370, 37361 Hrdějovice
  • Velké Skaliny 34, 38241 Benešov nad Černou

IČ: 766 40 736

Oprávnění MPO: 0941
Autorizace ČKAIT: 0102129

qr kód